Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 2007-2008 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Öğretim elemanı kadrosu 4 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Anabilim Dalının amacı Milli Eğitim Bakanlığına ve özel kolejlere bağlı ortaokulların ilgili derslerini vermek amacı ile öğretmen adayı yetiştirmektir. Türkçe Eğitimi Bölümü 2008-2009 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Öğretim elemanı kadrosu 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Türkçe Eğitimi Bölümü mezunları, okullar haricinde Devlet Arşivleri, TRT ve basın-yayın gibi değişik sektörlerde de istihdam edilmektedir.